Uchwały Rady Pedagogicznej 2011/2012

 

  1. Uchwała w sprawie propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć w roku 2011/12
  2. Uchwała nr 10/2011/2012 w sprawie zmiany śródrocznej oceny z historii uczniowi Dominikowi Łojkowi
  3. Uchwała nr 11/2011/2012 w sprawie wyników śródrocznego klasyfikowania i oceniania uczniów SP13 z OI w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 18 stycznia 2012r
  4. Uchwała nr 12/2011/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie opinii dotyczącej wprowadzania zmian do Szkolnego Zestawu programów Nauczania
  5. Uchwała nr 13/2011/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie opiniowania wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń państwowych i resortowych.
  6. Uchwała nr 14/2011/2012 z dnia 5 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu szkoły
  7. Uchwała Nr 15/2011/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wniosku wprowadzającego zmiany do Statutu Szkoły
  8. Uchwała nr 16/2011/2012 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć w roku szkolnym 2012/2013.
  9. Uchwała nr 17/2011/2012 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia programów nauczania do szkolnego zestawu programów nauczania.
  10. Uchwała nr 18/2011/2012 z dnia 19 czerwca2012 r. w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Mysłowicach.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Uchwały Rady Pedagogicznej 2011/2012

Data utworzenia

2011-12-07

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż ostatnie zmiany

Dokument wyświetlono

776 razy